Coaching

Jezelf zijn is niet gemakkelijk in deze snelle tijd. Ben ik trouw aan wie ik werkelijk ben? Doe ik wat ik diep in mijn hart wil? Wat geeft mijn leven eigenlijk betekenis? En: hoe kan ik meer rust vinden in mijn leven? Dat zijn de vragen die in mijn coachingsgesprekken steeds weer opduiken.

Vaak is een persoonlijk crisis die voortvloeit uit bijvoorbeeld burnout, ontslag of echtscheiding de aanleiding voor een diepgaande herbezinning. Dat zijn pijnlijke momenten in een mensenleven die ook de kans bieden om nieuwe wegen te verkennen en oude ballast af te werpen. Ballast die onbewust vaak teruggaat tot ervaringen uit de kindertijd.

De gesprekken daarover voer ik met compassie en een open geest. Ik zie mezelf als een creatieve begeleider, als een meevoelende gids die je helpt om zelf je weg te zoeken.

 

Ervaringen

Ik put in mijn gesprekken uit ervaringen die ik opdeed als journalist en leidinggevende bij Het Financieele Dagblad. Als journalist mocht ik vaak meekijken in de keuken van tal van organisaties en bedrijven, als chef en later adjunct-hoofdredacteur bij het FD leerde ik in de praktijk wat het betekent om aan zeer uiteenlopende mensen leiding te geven. Ook had ik het voorrecht om tal van schrijvers en denkers te interviewen over de grote vragen van deze tijd.

Daarnaast heeft mijn persoonlijke levensweg mij gevormd. Mijn echtscheiding en een burnout waren sleutelmomenten in mijn leven. Zij hebben tot tal van nieuwe inzichten en nieuwe keuzes geleid. Deze ‘life events’ hebben me vooral dichter bij mezelf gebracht.

 

Opleiding

Ik heb mij in de loop van de jaren regelmatig beziggehouden met leiderschapsvraagstukken en met de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Daarbij kon ik putten uit diverse opleidingen, waaronder de Leergang niet-rationele processen van de Stichting Bedrijfskunde in Rotterdam.

Op dit moment volg ik de coachingsopleiding aan het Centrum Zijnsoriëntatie in Zeist. Daar vind ik een benadering van het begeleiden van mensen die mij zeer aanspreekt. Vooral vanwege de mooie balans tussen westerse psychologische inzichten en oosterse spiritualiteit. Vanuit het fijnzinnig waarnemen van lichaamssensaties lukt het om dichter bij je essentie te komen en zo een vrijer mens te worden. In mijn coaching maak ik onder meer gebruik van de Zijnsgeoriënteerde aanpak.

 

Wil je meer weten? Bel of mail me voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

info@michielgoudswaard.com of 06 54 371 971.